Výkup firiem

V prípade, že ste si nevybrali z možností likvidácií spoločností, je výkup firiem najrýchlejším riešením. Vašu spoločnosť vieme ihneď a bez čakania vykúpiť, ak:
 • Je Vaše účtovníctvo kompletné,
 • Vaša spoločnosť nemá žiade dlhy, nedoplatky, spory či správne konania,
 • Vaša spoločnosť má uhradené všetky daňové licencie, dane, poplatky.
 • Nemáte čas riešiť zdĺhavé likvidácie, a je Vám ľúto spoločnosť len tak zrušiť, keď sa možno ešte nájde niekto, kto by vedel v podnikaní s Vašou spoločnosťou pokračovať.
Postup:
 1. Zašlete nám len identifikačné údaje o vašej spoločnosti cez telefón alebo e-mail.
 2. Preveríme si Vašu spoločnosť podľa zaslaných podkladov a v prípade, že je spoločnosť vhodná pre výkup firiem, veľmi radi ju od Vás odkúpime bez čakania, kým sa nájde kupec.
 3. Po doručení podpísaných Zmlúv o prevode, rozhodnutia jediného spoločníka a súhlasu daňového úradu s prevodom, sa podávajú Vaše dokumenty na Obchodný register.
 4. Do týždňa po podaní ste tak z Vašej spoločnosti definitívne von.
 5. Po zápise zmien v Obchodnom registri nám len doručíte šanóny s účtovníctvom spoločnosti a proces je ukončený.
Čo budete podpisovať:
 • rozhodnutie jediného spoločníka resp. zápisnicu z valného zhromaždenia o prevode Vašej spoločnosti k určitému dátumu, o odvolaní konateľa, zmene sídla, a zmene obchodného mena
 • zmluvu o prevode obchodného podielu
 • sľub odškodnenia = dokument, ktorým ručíte za to, že Vaša spoločnosť je naozaj čistá a vhodná na predaj
Súhlas správcu dane

Táto služba nevyžaduje súhlas správcu dane, nakoľko od 1.9.2018 nie je potrebné k prevodu obchodných podielov vyžadovať súhlas od daňového úradu. Celý proces prevodu Vašej spoločnosti sa tak uskutoční v priebehu týždňa.

Comments are closed.