Likvidácia spoločnosti

Podmienky likvidácie firmy:
  • Do likvidácie môže vstúpiť akákoľvek spoločnosť, avšak dôsledkom likvidácie má byť stav, kedy spoločnosť uhradí všetky svoje záväzky a zároveň získa súhlas daňového úradu s výmazom z Obchodného registra.
  • Spôsob teda nie je vhodný pre daňových dlžníkov, prípadne tie spoločnosti, ktorých majetok nepostačuje na úhradu všetkých záväzkov. Pre také spoločnosti odporúčame buď výmaz formou ex offo alebo konkurz spoločnosti
  • Proces môže trvať od 4 mesiacov až do 1 roka v závislosti od štruktúry Vášho majetku a záväzkov.
  • V praxi môže nastať, že likvidáciu zastaví samotný likvidátor keď zistí, že majetok spoločnosti nepostačuje na úhradu všetkých záväzkov, prípadne daňový úrad spustí sériu kontrol, ktoré nepovedú k vydaniu súhlasu s výmazom z Obchodného registra, či iné dôvody, pre ktoré spoločnosti ostane len možnosť zrušenia formou konkurzu.
Čo budeme potrebovať?:
  1. Údaje Vašej spoločnosti.
  2. Účtovné závierky a hlavnú knihu Vašej spoločnosti. V prípade, že nemáte k dispozícii, spracujeme podľa dodaných dokumentov.
  3. Vašou úlohou bude len zasielať nám podpísané dokumenty, ktoré Vám pripravíme na podpis. Po približne troch mesiacoch bude len potrebné vyžiadať súhlas od daňového úradu s výmazom z Obchodného registra. Všetky ostatné náležitosti riešime my.
  4. Ak sa Vám zdá byť proces zložitý, likvidáciu vieme zabezpečiť aj našim likvidátorom, prípadne Vašu spoločnosť celú prevziať za účelom jej likvidácie, čím prestávate firmu vlastniť a konať v jej mene približne do týždňa.
Mini
133
Zápis vstupu firmy do likvidácie v Obchodnom registri
spracovanie dokumentov
podanie návrhu na vstup do likvidácie na Obchodný register
zaplatenie súdneho poplatku
asistencia počas priebehu likvidácie spoločnosti
spracovanie účtovných závierok
menovanie likvidátora spoločnosti
prevod spoločnosti (tz. kompletné prevzatie Vašej spoločnosti s tým, že likvidačné konanie si ďalej riadime už len my)
MINI
Extra
1999
Likvidácia Vašej firmy naším likvidátorom
spracovanie dokumentov
podanie návrhu na vstup do likvidácie na Obchodný register
zaplatenie súdneho poplatku
asistencia počas priebehu likvidácie spoločnosti
spracovanie účtovných závierok
menovanie likvidátora spoločnosti
prevod spoločnosti (tz. kompletné prevzatie Vašej spoločnosti s tým, že likvidačné konanie si ďalej riadime už len my)
EXTRA
Maxi
2499
Prevod Vašej firmy na nás a jej kompletná likvidácia
spracovanie dokumentov
podanie návrhu na vstup do likvidácie na Obchodný register
zaplatenie súdneho poplatku
asistencia počas priebehu likvidácie spoločnosti
spracovanie účtovných závierok
menovanie likvidátora spoločnosti
prevod spoločnosti (tz. kompletné prevzatie Vašej spoločnosti s tým, že likvidačné konanie si ďalej riadime už len my)
MAXI

Neviete, ktorá z možností je pre Vás najvhodnejšia?

0903 833 893

.

Comments are closed.