Likvidácia českej spoločnosti

Podmienky:

– Likvidácia českej spoločnosti je určená pre všetky české spoločnosti s ručením obmedzeným bez ohľadu na stav ich zadĺženia

– nie je potrebné získavať žiadne potvrdenia, vyjadrenia, budeme potrebovať len základné identifikačné údaje spoločnosti a jej spoločníkov

Postup:

– zašlite nám názov spoločnosti a údaje osôb, ktoré v spoločnosti figurujú

– na Váš email zašleme dokumenty, ktoré stačí overiť (výlučne u Notára, nakoľko dokumenty sú určené pre zahraničie. Dbajte prosím na to, aby dokument podpísal samotný Notár, nie jeho pracovníčka) a zaslať späť na našu adresu
– spolu s dokumentami bude potrebný prístup do Vašej dátovej schránky z dôvodu urýchlenia celého procesu (prihlasovacie údaje si po procese môžete okamžite zmeniť), prípadne je potrebné pravidelne kontrolovať prijatie dokumentov z Obchodného registra, aby sme sa v prípade potvrdenia zápisu čo najskôr mohli vzdať odvolania a urýchliť tak zápis.
– zašleme Vám faktúru a po jej úhrade bude spis podaný na príslušný Obchodný register.
Proces ďalej trvá od cca 1 týždňa do 1 mesiaca v závislosti od rýchlosti súdov a reakcie na dokumenty prichádzajúce do dátovej schránky.
Majiteľom spoločnosti a jej jednateľom, konateľom, však prestávate byť momentom podpisu dokumentov z našej strany, nie momentom zápisu v Obchodnom registri. Narozdiel od slovenskej legislatívy tak nie je nutné čakať na potvrdenie zápisu súdom, pretože vlastníkom spoločnosti prestávate byť v zmysle zákona momentom podpisu zmlúv.

Zápis zmien

V spoločnosti budú zapísané zmeny v osobe spoločníkov a konateľov spoločnosti. V prípade, že si želáte aj zápis zmien Obchodného mena a sídla spoločnosti, z dôvodu nutnosti spracovania vo forme notárskych zápisníc, je účtovaný poplatok vo výške 300,00 EUR.

Comments are closed.