Konkurz firmy

Prečo zvoliť konkurz spoločnosti?
  • Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.
  • Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas môže byť podľa aktuálnej legislatívy nielen finančne postihnuteľné, ale postihnuteľné aj trestnoprávne. Preto ak je Vaša spoločnosť predĺžená, nie je dôvod čakať.
  • Konkurz spoločnosti je niekedy tiež jedinou možnosťou, ako spoločnosť zrušiť, napríklad ak Vašu spoločnosť dal súd do likvidácie a likvidačný proces nie je možné pre zadĺženosť spoločnosti alebo pre nesúhlas daňového úradu úspešne ukončiť
  • Konkurz spoločnosti je zložitý a finančne náročný proces, ktorého nezvládnutie môže mať výrazné finančné dôsledky, preto ak si s procesom neviete dať rady, sme Vám plne k dispozícii od úplného počiatku až po výmaz spoločnosti z Obchodného registra.
Čo budeme potrebovať?:
  1. Údaje Vašej spoločnosti.
  2. Účtovné závierky spoločnosti – v prípade, že ich nemáte, pomôžeme Vám s ich vytvorením
  3. Po doručení nami spravovaných a Vami overených dokumentov, sú tieto podávané na súd a súd v priebehu pätnástich dní začína konkurzné konanie a ustanovuje predbežného konkurzného správcu (tretiu osobu,nie Vás), ktorý rozhodne o tom, či vo Vašej spoločnosti bude vyhlásený konkurz alebo sa konkurzné konanie zastaví a spoločnosť bude vymazaná z Obchodného registra okamžite (teoreticky teda Vaša spoločnosť môže byť vymazaná z Obchodného registra už za pol roka)
  4. V opačnom prípade konkurz trvá mesiace až roky, počas celého času sme Vám k dispozícii.
Mini
499
Spracovanie a podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
spracovanie dokumentov
podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na Obchodný register
zaplatenie súdneho poplatku
asistencia počas priebehu konkurzného konania a konkurzu
spracovanie účtovných závierok
prevod spoločnosti (tz. kompletné prevzatie Vašej spoločnosti s tým, že konkurzné konanie si ďalej riadime už len my)
MINI
Maxi
5499
Prevzatíe celej Vašej firmy spojené s jej konkurzom.
spracovanie dokumentov
podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na Obchodný register
spracovanie účtovných závierok
zaplatenie súdneho poplatku
asistencia počas priebehu konkurzného konania a konkurzu
prevod spoločnosti (tz. kompletné prevzatie Vašej spoločnosti s tým, že konkurzné konanie si ďalej riadime už len my)
MAXI

Neviete, ktorá z možností je pre Vás najvhodnejšia?

0903 833 893

.

Comments are closed.