Výmaz firmy ex-offo

Podmienky:
  • Zrušenie ex offo znamená zrušenie firmy z úradnej moci, to znamená, spoločnosť zruší súd na základe vlastného rozhodnutia po tom, ako zistí, že spoločnosť nespĺňa zákonné podmienky pre svoju existenciu
  • Ako to zistí? Buď dostane podnet od nás alebo od inej dozor konajúcej inštitúcie
  • Zrušenie spoločnosti týmto spôsobom je dlhotrvajúce no účinné a vhodné najmä pre tie spoločnosti, ktoré majú problémy s účtovníctvom či také, ktoré nedodržali lehotu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a pod.
  • Nie je potrebné menovať likvidátora, nie je potrebné platiť vysoké súdne poplatky, nie je potrebné získavať súhlas daňového úradu.
  • Hoci sa zdá byť daná forma najvýhodnejšia, k výmazu spoločnosti dochádza až najskôr po roku (súdy nemajú lehoty) a neskôr, jedná sa teda o časovo veľmi náročné konanie.
  • Počas celého konania môže dôjsť k rôznym komplikáciám – nie ste oslobodený od povinností podávať daňové priznania a platiť dane, veritelia majú možnosť vyhlásiť na Vašu firmu konkurz a pod.
Postup:
  1. Zašlete nám údaje Vašej spoločnosti
  2. Po krátkej lustrácii Vašej spoločnosti dohodneme spoločný postup a podáme príslušné podnety.

 

Mini
799
Vyhľadanie dôvodu a podanie podnetu na zrušenie Vašej spoločnosti
vyhľadanie resp. vytvorenie dôvodov k podnetu na zrušenie spoločnosti
spracovanie dokumentov
podanie podnetu na zrušenie spoločnosti na Obchodný register
zápis zmien v Obchodnom registri
zmena sídla spoločnosti
zaplatenie súdneho poplatku
MINI
Maxi
999
Vytvorenie a podanie viacnásobného podnetu k zrušeniu Vašej firmy
vyhľadanie resp. vytvorenie dôvodov k podnetu na zrušenie spoločnosti
spracovanie dokumentov
podanie podnetu na zrušenie spoločnosti na Obchodný register
zápis zmien v Obchodnom registri
zmena sídla spoločnosti
zaplatenie súdneho poplatku
MAXI

Neviete, ktorá z možností je pre Vás najvhodnejšia?

0903 833 893

.

Comments are closed.