Nie je Vám jasné, ktorá z alternatív zrušenia spoločností je najvhodnejšia pre Vašu firmu?

Skúste nasledovné jednoduché porovnanie:

PREDAJ FIRMY
od 149 €
najrýchlejšia forma zbavenia sa spoločnosti
pre každú spoločnosť bez majetku, záväzkov a pohľadávok
cenovo najdostupnejšia alternatíva
bez potreby vybavovania súhlasu daňového úradu
potreba odovzdania šanónov s účtovníctvom
Vaša firma bude mať nových vlastníkov, konateľov, a presťahuje sa
trvanie: 1-2 týždne
Predajte svoju firmu ihneď
EX OFFO
od 799 €
pre tých, čo majú čas a ale nie účtovníctvo
pre každú spoločnosť bez majetku, môže mať byť aj spoločnosť so záväzkami
cenovo dostupná alternatíva
bez potreby vybavovania súhlasu daňového úradu
bez potreby účtovných závierok a účtovníctva
bez možnosti balíkov MAXI spojených s okamžitým zbavením sa spoločnosti
trvanie: min. 1-2 roky
Viac informácií o EX OFFO výmaze firmy
LIKVIDÁCIA
od 133 €
Likvidácia firmy v zmysle Obchodného zákonníka
pre každú spoločnosť , ktorá je nezadĺžená
cenovo dostupná alternatíva
potreba vybavovania súhlasu daňového úradu a teda vyššie riziko daňovej kontroly
potreba účtovných závierok a účtovníctva
s možnosťou využitia balíkov MAXI spojených s okamžitým zbavením sa spoločnosti
trvanie: od 4 mesiacov
Viac informácií o Likvidácii firmy
KONKURZ
od 499 €
Pre spoločnosti, ktorých dlhy prerástli ich majetok
pre každú spoločnosť , aj zadĺženú, ktorá má viac ako jedného veriteľa
cenovo drahšia alternatíva
bez potreby vybavovania súhlasu daňového úradu
potreba účtovných závierok a účtovníctva
s možnosťou využitia balíkov MAXI spojených s okamžitým zbavením sa spoločnosti
trvanie: od 6 mesiacov
Viac informácií o konkurze spoločnosti
INÉ RIEŠENIE
od 3000 €
Pre spoločnosti, ktoré nie sú štandardné
pre každú spoločnosť, aj zadĺženú, problematickú
cenovo drahšia alternatíva
bez potreby vybavovania súhlasu daňového úradu a teda nulové riziko daňovej kontroly
ak hľadáte bezpečné, rýchle a zároveň zákonné riešenie, aj pre Vás máme ponuku, ako sa zbaviť firmy bez zbytočných problémov
trvanie: od 2 týždňov
Kontaktujte nás pre viac informácií

Comments are closed.