Výmaz v.o.s. z Obchodného registra

Podmienky:
   – pre všetky v.o.s. bez ohľadu na stav ich záväzkov
   – potrebné je dodať aktuálnu Hlavnú účtovnú knihu a závierky za aktuálny a predchádzajúci rok, z dôvodu vypracovania znaleckého posudku
Postup:
    – proces prebieha v dvoch krokoch:
    – prvým krokom je transformácia verejnej obchodnej spoločnosti na verejnú obchodnú spoločnosť
    – druhým krokom je samotné zrušenie spoločnosti v zmysle našej ponuky pre

nezadĺžené spoločnosti

    , pre

zadĺžené spoločnosti avšak bez záväzkov voči štátu

    alebo pre

spoločnosti, ktoré sú zadĺžené vrátane záväzkov voči štátu

    – na Váš email zašleme dokumenty, ktoré stačí overiť a zaslať späť na našu adresu
    – zašleme Vám faktúru a po jej úhrade bude spis podaný na príslušný Obchodný register a Vaša spoločnosť transformovaná na s.r.o., ktorú budete môcť ďalej využívať alebo zrušiť.
    – proces transformácie trvá od cca 1 týždňa do 1 mesiaca v závislosti od rýchlosti znalca a súdov.
   – momentom transformácie Vašej spoločnosti na s.r.o., prestávate ručiť za záväzky spoločnosti celým svojim osobným majetkom.
Čo budete podpisovať:
 • rozhodnutie jediného spoločníka resp. zápisnicu z valného zhromaždenia o transformácii Vašej spoločnosti na s.r.o. ( k procesu budeme potrebovať aj Vaše účtovné závierky za účelom zabezpečenia znaleckého posudku
 • v druhom kroku rozhodnutie jediného spoločníka resp. zápisnicu z valného zhromaždenia o zrušení Vašej spoločnosti k určitému dátumu, o jej zlúčení a schválení návrhu zmluvy o zlúčení
 • návrh zmluvy o zlúčení
 • notársku zápisnicu o zlúčení Vašej a našej spoločnosti
 • plnomocenstvo na podanie návrhu na výmaz Vašej spoločnosti z obchodného registra
 • vyhlásenie konateľa
Zápis zmien

V spoločnosti môžu ďalej byť zapísané zmeny ako napríklad rozšírenie živnostenského oprávnenia, zmena sídla, obchodného mena, zmena konateľov a pod. Bez dodatočnej zmeny ceny.