Okamžitý výmaz firmy

Podmienky okamžitého výmazu firmy z Obchodného registra:
 • Okamžitý výmaz firmy je určený pre všetky spoločnosti, bez ohľadu na stav ich podlžnosti, to znamená, že Vaša spoločnosť môže evidovať aj záväzky voči štátnym inštitúciám ako sú Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty a pod.
 • Vašu spoločnosť vymažeme z Obchodného registra bez súhlasu daňového úradu avšak z dôvodu zmien v legislatíve len do konca roka 2017!
Postup:
 1. Zašlete nám len identifikačné údaje o vašej spoločnosti cez telefón alebo e-mail.
 2. Osobne sa stretneme na notárskom úrade v Bratislave, (prípadne ak sa nemôžete zúčastniť osobne, zašleme Vám splnomocnenia, ktoré je potrebné overiť na matrike alebo u notára a odoslať nám ho späť)
 3. Po doručení overeného splnomocnenia, resp. na osobnom stretnutí na notárskom úrade spíšeme potrebné dokumenty a následne podáme návrhy na Obchodný register.
 4. K výmazu spoločnosti z Obchodného registra dochádza približne do týždňa, dvoch, v závislosti od komplikovanosti spisu.
 5. Cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov a garantovaná. Len u nás máte možnosť platiť aj formou notárskej úschovy (tz. odmenu zložíte na účet notára, ktorý nám ju vyplatí až po výmaze spoločnosti z Obchodného registra. V prípade, že sa tak neudeje, celú sumu notár vracia na Vami uvedený účet. Služba je spoplatnená cenou 99 €).
Čo budete podpisovať:
 • rozhodnutie jediného spoločníka resp. zápisnicu z valného zhromaždenia o zrušení Vašej spoločnosti k určitému dátumu, o jej zlúčení a schválení návrhu zmluvy o zlúčení
 • návrh zmluvy o zlúčení
 • notársku zápisnicu o zlúčení Vašej a našej spoločnosti
 • plnomocenstvo na podanie návrhu na výmaz Vašej spoločnosti z obchodného registra
 • vyhlásenie konateľa
Výmaz firmy z Obchodného registra bez súhlasu správcu dane

Tento spôsob likvidácie firmy nevyžaduje súhlas správcu dane. Výmaz firmy z obchodného registra je zrealizovaný približne do 7 dní odo dňa spísania dokumentácie.