Prevod firmy

Podmienky:
 • Táto likvidácia firmy je určená pre problematické spoločnosti, ktoré majú záväzky, avšak nemajú záväzky voči štátnym inštitúciam.
 • Je potrebné požiadať daňový úrad o vydanie súhlasu s prevodom obchodného podielu. Vzor žiadosti sa nachádza nižšie.
Postup:
 1. Podanie žiadosti o súhlas správcu dane.
 2. Následne vám zašleme na vašu e-mailovú adresu dokumenty, ktoré je potrebné doplniť o Vaše identifikačné údaje, overiť a zaslať naspäť.
 3. Po obdržaní dokumentov a ich podpise Vám zasielame faktúru, po ktorej úhrade podávame návrh na Obchodný register.
 4. Zapísanie zmien v Obchodnom registri už od 5 pracovných dní, na základe ktorých už nebudete v spoločnosti zapísaný ako spoločník ani konateľ. Spoločnosť sa zároveň môže premenovať a za príplatok presťahovať (poplatok za trvalé presídlenie je 300,00 EUR).
 5. V prípade presťahovania dochádza k následnému výmazu približne do 3 mesiacov, ak spoločnosti nebudeme meniť sídlo hneď v tomto kroku, maximálne do 40 dní po zápise zmien prvého kroku (zmena obchodného mena, spoločníkov, konateľov), bude vaša spoločnosť vymazaná z Obchodného registra.
Čo budete podpisovať:
 • rozhodnutie jediného spoločníka resp. zápisnicu z valného zhromaždenia o prevode Vašich obchodných podielov na nás, o odvolaní konateľa a zmene obchodného mena resp. aj sídla
 • zmluvu o prevode obchodného podielu
 • plnomocenstvo na podanie návrhu na zápis zmien vo Vašej spoločnosti z obchodného registra
 • prípadne vyhlásenie spoločníkov/konateľov, ak patríte ešte medzi tých, čo majú nezaokrúhlené základné imanie či dokonca v Slovenských korunách
Likvidácia firmy so súhlasom správcu dane

Súhlas správcu dane týkajúci sa všetkých spoločníkov firmy je nevyhnutnosťou k likvidácii vašej spoločnosti. Je potrebné vypísať žiadosť, ktorú si stiahnete po kliknutí na tlačidlo pod textom. V žiadosti vyplňte údaje o vašej spoločnosti a spoločníkoch firmy. V prípade, že je Vaša spoločnosť platcom DPH, je potrebné podať žiadosť elektronicky cez všeobecnú agendu finančnej správy.

Stiahnuť vzor žiadosti

V žiadosti vyplňte údaje o vašej spoločnosti a spoločníkoch firmy. Po vyplnení ju podajte na Daňový úrad. Urýchlenie žiadosti je možné v prípade uvedenia poznámky do textu, že si po vydaný súhlas prídete osobne s uvedením vášho telefónneho čísla. Daňový úrad Vám tak vydá súhlas približne za 2 dni.

Kto daný súhlas nepotrebuje?

Súhlas nemusíte vybavovať, ak si vyberiete našu službu Vymazania do 7 dní. Súhlas tiež nemusíte vybavovať, ak ste cudzím štátnym príslušníkom, alebo ak vy a ani vaši spoločníci nevlastníte viac ako po 50% spoločnosti (to znamená, ak ste traja spoločníci po cca 33%, nepotrebujete žiadať o súhlas ani jeden).