Špeciálne likvidácie spoločností

Podmienky špeciálnej likvidácie firmy:
  • Likvidácia spoločností so špecifickými problémami
  • Konkrétne detaily výlučne na osobnom stretnutí
Postup:
  1. Nejedná sa o rýchle, jednotýždňové postupy.
  2. Jedná sa o proces, ktorého dôsledkom je výmaz spoločnosti z Obchodného registra v zmysle dohodnutého časového harmonogramu.
  3. Ide o proces, ktorý je určený pre spoločnosti so špecifickým problémom, pre ktorý klasické zlúčenie alebo prevod spoločnosti nie je postačujúce.
  4. Jednotlivé kroky postupu sú plne modifikovateľné objednávateľom.
Ako postupovať:
  • Kontaktujte nás za účelom osobného stretnutia, vysvetlenia detailov alebo podrobného časového harmonogramu.