Nezádĺžené spoločnosti

Podmienky:
 • Likvidácia nezadlženej spoločnosti je určená pre tie spoločnosti, ktorá nemajú žiadne podlžnosti (za túto podmienku nám ručí klient formou sľubu odškodnenia)
 • Je potrebné požiadať daňový úrad o vydanie súhlasu správcu dane s prevodom obchodných podielov
 • Odovzdávate nám šanóny so spracovaným účtovníctvom spoločnosti
 • Je potrebné mať ukončené všetky aktívne zmluvné vzťahy – nájmy, účtovníčky, telefóny, internety …
 • Kompletné zbavenie sa poplatkov a povinností súvisiacich s bežným chodom spoločnosti, ako je napríklad daňová licencia.
Postup:
 1. Podanie žiadosti o súhlas správcu dane.
 2. Zaslanie e-mailu na našu adresu s aktuálnou hlavnou účtovnou knihou, resp. súvahou firmy.
 3. Po prijatí vám zašleme dokumenty, ktoré je potrebné doplniť, overiť a poslať späť na našu adresu.
 4. Po obdržaní Vašich dokumentov ich overujeme my a zasielame Vám faktúru. Po jej úhrade sa spis podáva na Obchodný register.
 5. Približne do 5 pracovných dní dochádza k zápisu dohodnutých zmien.
 6. Odovzdanie účtovníctva vašej firmy.

 

Čo budete podpisovať:
 • rozhodnutie jediného spoločníka resp. zápisnicu z valného zhromaždenia o prevode Vašich obchodných podielov na nás, o odvolaní konateľa a zmene obchodného mena
 • zmluvu o prevode obchodného podielu
 • plnomocenstvo na podanie návrhu na zápis zmien vo Vašej spoločnosti z obchodného registra
 • prípadne vyhlásenie spoločníkov/konateľov, ak patríte ešte medzi tých, čo majú nezaokrúhlené základné imanie či dokonca v Slovenských korunách
 • sľub odškodnenia – hovoriaci o tom, že ručíte za to, že Vaša spoločnosť je naozaj čistá a nezadĺžená až do momentu, kým nám ju neodovzdáte. Ak si neželáte podpisovať sľub odškodnenia, odporúčame Vám variant likvidácie firmy do 45 dní.

 

Likvidácia pre nezadlžené spoločnosti so súhlasom správcu dane

Súhlas správcu dane týkajúci sa všetkých spoločníkov firmy je nevyhnutnosťou k likvidácii vašej nezadlženej spoločnosti. Je potrebné vypísať žiadosť, ktorú si stiahnete po kliknutí na tlačidlo pod textom.

Stiahnuť vzor žiadosti

V žiadosti vyplňte údaje o vašej spoločnosti a spoločníkov firmy. Po vyplnení ju podajte na Daňový úrad. Urýchlenie žiadosti je možné v prípade doplnenia textu do žiadosti, že si prídete po súhlas osobne s uvedením vášho telefónneho čísla. Daňový úrad Vám tak vydá súhlas do 2-3 dní.

 

Kto daný súhlas nepotrebuje?

Súhlas nemusíte vybavovať, ak si vyberiete našu službu Vymazania do 7 dní. Súhlas tiež nemusíte vybavovať, ak ste cudzím štátnym príslušníkom alebo ak vy a ani vaši spoločníci nevlastníte viac ako po 50% spoločnosti.