Likvidácia akciovej spoločnosti

Prevod akciovej spoločnosti

– určený pre všetky akciové spoločnosti bez ohľadu na stav ich záväzkov, majetku, účtovníctva
– vrámci procesu zmien vo Vašej spoločnosti zabezpečíme odvolanie predsedu predstavenstva ako
aj členov predstavenstva, zmenu sídla spoločnosti, zmenu názvu spoločnosti,
zmeny zabezpečíme aj v centrálnom depozitári
– nie je potrebné získanie súhlasu správcu dane ani vybavovanie akýchkoľvek potvrdení,
– proces trvá od jedného týždňa do jedného mesiaca v závislosti od administratívnej náročnosti

 

Fúzia akciovej spoločnosti

– ak chcete Vašu spoločnosť úplne vymazať z Obchodného registra, odporúčame jej fúziu s našou spoločnosťou
– nie je potrebne zabezpečovať žiadne dokumenty, všetky spracujeme za Vás,
– dôležité je len osobné stretnutie na notárskom úrade, počas ktorého vybavíme všetky potrebné náležitosti
– proces trvá od jedného týždňa do jedného mesiaca v závislosti od administratívnej náročnosti