Konkurz firmy

Prečo zvoliť konkurz spoločnosti?
 • Konkurz spoločnosti je niekedy jedinou možnosťou, ako spoločnosť zrušiť, v závislosti od jej stavu.
 • Napríklad ak Vašu spoločnosť dal súd do likvidácie a likvidačný proces nie je možné pre zadĺženosť spoločnosti alebo pre nesúhlas daňového úradu úspešne ukončiť
Postup:
 1. Zašlete nám len identifikačné údaje o vašej spoločnosti cez telefón alebo e-mail.
 2. Osobne sa stretneme , prípadne Vám pripravíme všetky potrebné dokumenty a zašleme Vám ich na podpis emailom
 3. Po doručení overených dokumentov, sú tieto podávané na súd a súd v priebehu pätnástich dní začína konkurzné konanie a ustanovuje predbežného konkurzného správcu (tretiu osobu,nie Vás)
 4. Predbežný konkurzný správca zhodnotí, či Vaša spoločnosť má dostatok majetku a ak ho nemá, odporučí súdu zastaviť konkurzné konanie a vymazať Vašu spoločnosť z Obchodného registra alebo vyhlási na Vašu spoločnosť konkurz
 5. V priebehu 2-3 mesiacov tak môže byť Vaša spoločnosť vymazaná z Obchodného registra.
Čo budete podpisovať:
 • Zoznam majetku
 • Zoznam záväzkov
 • Zoznam zmluvných vzťahov
 • Zoznam spriaznených osôb
 • Plnomocenstvo k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • Riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku
Návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti dlžníkom

Tento spôsob likvidácie firmy nevyžaduje súhlas správcu dane. Výmaz firmy z obchodného registra je zrealizovaný približne od 2-3 mesiacov do niekoľkých rokov, v závislosti od objemu majetku spoločnosti.